Aankomend evenement Start repetities na de Vakantie

OBK huldigt jubilarissen en heeft nieuwe penningmeester

Maandag 24 februari hield O.B.K. haar jaarlijkste algemee ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering werden vijf jubilarissen gehuldigd. Daarnaast werd er een nieuwe penningmeester gekozen.

Tijdens de vergadering werd het afgelopen jaar besproken en praatte het bestuur de leden bij over het komende jaar. De diverse jaarverslagen werden besproken en met algehele toestemming goedgekeurd. Na een periode van 9 jaar trad penningmeester Mark Wijnne af. Hij werd door het bestuur bedankt met een mooie bos bloemen. Mark Wijnne wordt opgevolgd door Heim Bakker.

Het Elburgs Mannenkoor is trots op haar trouwe leden. Zij vormen de ruggengraat van het typische mannenkoor geluid waardoor “O.B.K.” zo bekend in de regio is geworden. Het is de gewoonte dat leden bij hun 25-jarig jubileum een zilveren speld en bij 40 jaar een gouden speld ontvangen. Bij leden die 50 jaar lid zijn wordt in hun speld een diamantje gezet. Afgelopen maandag waren er 5 jubilarissen. De heer E.J. v.d. Wolde is 25 jaar lid. De gebroeders G.J. en F. Engeltjes zijn beiden 40 jaar lid. De heren A. Docter, G. Leusink en G.R. Wijnne zijn 50 jaar lid.

Jubilarissen OBK (Foto De Loermeeuw)

Aan 5 van hen werd de bijbehorende speld aangereikt door de voorzitter L. v.d. Werfhorst. Aan Ruud Wijnne werd de speld aangereikt door zijn zoon, scheidend penningmeester Mark Wijnne. De vrouwen van de jubilerende leden werden verblijd met een bos bloemen. Na het officiële gedeelte volgde er na de pauze weer de traditionele verloting waarbij veel leden met een prijs naar huis gingen.

Jubilaris Ruud Wijnne (50 jaar) met zoon en scheidend penningmeester Mark Wijnne (Foto De Loermeeuw)

Het Elburgs Mannenkoor repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 in het Buurtgebouw aan de Zuiderzeestraatweg in de gemeente Elburg. Nieuwe leden zijn van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend langs te komen.