Aankomend evenement Zingen in het Nieuwe Feitenhof
Elburgs Mannenkoor OBK

Geschiedenis
Elburgs Mannenkoor
OBK

Het Elburgs mannenkoor : “Oefening Baart Kunst werd op 15 september 1922 opgericht door de heren P. Schuyn jr, E.Zwep, E.Reuyl, G.H.Flim, H.Binnenkamp, H.van der Heide en P.de Boer. Nu was de vraag, welke dirigent er leiding wilde geven aan een dergelijk jong koor. In Elburg woonde toen de heer P.A.Geelhoedt, die in zijn vrije tijd dirigent was. Hij wilde voor 2 gulden per avond het koor wel leiden. Tijdens de eerste jaren werd er geoefend in de toenmalige gehoorzaal van het in verval geraakte stadhuis in de Jufferenstraat . Honderd jaar later in 2022 bestaat het koor 100 jaar. Een jubileumjaar met mooie feestelijke concerten. Op 29 oktober 2022 hebben wij uit handen van onze burgemeester Jan Nathan Rozendaal de Koninklijke Erepenning ontvangen. Wij zijn zeer dankbaar.

Het koor maakte goede vorderingen en haalde bij de eerste concoursen meteen een eerste prijs met het hoogste aantal punten. Er waren in die tijd jaren van voorspoed maar ook van tegenspoed met een drastische daling van leden. In de beginjaren werd zelfs gedacht aan opheffing. Tijdens die vergadering zou men voor de laatste keer “Het Roeierslied” zingen. Dit klonk zo mooi dat men besloot toch door te gaan.

In 1931 werd de treinverbinding van Zwolle-Elburg-Nunspeet opgeheven. De heer Geelhoedt, die ambtenaar was, kreeg een andere functie en vertrok. De heer L. Neijmeijer uit Kampen volgde hem op als dirigent. Hij bracht het koor tot grote bloei; er waren in 1946 negentig leden. In de periode van 1922 – 1961 bezocht het koor 21 concoursen, waarbij 19 eerste en twee tweede prijzen werden gewonnen.

De oorlogsjaren werden voor het koor een moeilijke periode. In 1944 werd besloten het koor officieus op te heffen, omdat het koor zich niet wilde aansluiten bij de Kultuurkamer. Na de oorlog werd het koor nieuw leven ingeblazen en in 1946 werd alweer aan concoursen deelgenomen. En zo ging het koor, nog steeds onder de bezielende leiding van de heer Neijmeijer, door, totdat in 1960 het ledenaantal was gedaald tot 40 mannen. Waarschijnlijk was de opkomst van de televisie hier debet aan. Toen de TV min of meer was ingeburgerd, bloeide het verenigingsleven weer op.

Na het vertrek van de heer L.Neijmeijer in 1968 leidden achtereenvolgens de heren W. Selles en M.Brandsen het koor tot 1981. In de periode van de heer

M.Brandsen werden er veel 2 daagse reizen gemaakt t.b.v. blindeninstituut “Bartimeus”.

Vanaf 1981 tot 1999 leidde de heer H.A.Riphagen het koor.Om gezondheidsredenen moest hij in 1999 stoppen. Herman Riphagen besteedde veel aandacht aan het eigen geluid van “O.B.K”. Hij vroeg voor elk concert, uitvoering volledige inzet. Alles moest kloppen, tot aan de opstelling van het podium toe. Hij leerde het koor dat de presentatie ook erg belangrijk was.

Vanaf 1999 heeft de heer E.van der Veen de leiding over het koor. Hij schenkt veel aandacht aan de afwerking en schrijft zelf ook stukken voor het koor. Recentelijk stelde hij in overleg met het bestuur een cd samen met liederen die “O.B.K” in de jaren van zijn geschiedenis gezongen heeft. De cd kreeg de naam: Elburgs Mannenkoor O.B.K.(1922-2002) o.l.v. Evert van de Veen zingt door de tijd heen.

En zo komen de leden van het koor tot op de dag van vandaag elke maandagavond bijeen. Eerst in de voormalige synagoge en tegenwoordig in ’t Huiken. Dat de sfeer op het koor goed is moge blijken uit het grote aantal leden die al jaren lid zijn.

Vriendschapsbanden met koor in Haselunne

De gemeente Elburg onderhoudt vriendschappelijke banden met de stad Haselunne in Duitsland. De gemeente Elburg stimuleert de verenigingen om vriendschappelijke banden aan te gaan met gelijke verenigingen in Haselunne.

Ook OBK heeft zo vriendschappelijke contacten met het mannenkoor aldaar. Männergesangverein Rheingold is een aantal malen in Elburg geweest ( recentelijk nog in 2014) en OBK. wordt altijd hartelijk ontvangen door dit koor in Haselunne.

Het roeierslied

In de beginperiode van het koor waren er rond de jaren 30 te weinig leden. De doelstelling van het koor was breder dan nu. Er werden in de tijd ook toneelstukjes opgevoerd waarin veel gezongen werd. Er waren toen te weinig leden om dat te kunnen doen. Men besloot het koor op te heffen.

Een van de liederen die men toen graag zong was het “Roeierslied”. Op de opheffingavond wilde het koor nog eenmaal dit lied zingen. Dit klonk toen zo mooi dat men er niet toe kon komen het koor op te heffen. Een van de mannen van het eerste uur wijlen erelid G.Dokter (overleden in 2004) stelde voor dan toch maar door te gaan ook al was de vereniging klein. Aldus werd besloten.
Later maakte de heer G.Dokter een gedenkplank met de eerste noten van het “Roeierslied”. Dit lied staat tot op de dag van vandaag op het repertoire en wordt nog regelmatig uitgevoerd tijdens jubileumconcerten.

Het vaandel

De geschiedenis van het vaandel is moeilijk te achterhalen. Vast staat dat het in de beginjaren van het koor middels een actie door de burgerij aan ons koor is geschonken.

De overlevering leert ons dat het vaandel binnen 10 jaar na de oprichting geschonken moet zijn. We kunnen de ouderdom van het vaandel dus zeker op ruim 70 jaar stellen.

Onderstaande mensen hebben zich op een bijzondere manier verdienstelijk gemaakt voor ons koor en zijn daarom benoemd tot erelid van ons koor.
De overlevering leert ons dat het vaandel binnen 10 jaar na de oprichting geschonken moet zijn. We kunnen de ouderdom van het vaandel dus zeker op ruim 70 jaar stellen.

W. van de Rozenberg

De heer W. van de Rozenberg was bij de benoeming tot erelid ruim 41 jaar lid van OBK. ‘OBK dat is Wim v.d. Rozenberg’ is een bekende uitdrukking. Dat zegt alles over zijn geweldige betrokkenheid bij OBK. Hij heeft zich, samen met anderen, al meer dan 25 jaar enorm ingezet voor het koor. Het succes van de OBK-oliebollen is mede aan hem te danken.

G. Smit

De heer G. Smit uit Bennekom is erelid van ons koor, vanwege zijn verdienste als penningmeester en medeorganisator van de reis naar Zwitserland in 1983.

Tiemen Leusink

De heer Leusink heeft tijdens zijn 39-jarig lidmaatschap van OBK zich verdienstelijk gemaakt als penningmeester voor de activiteiten commissie en organiseerde verlotingen voor het werven van fondsen voor het koor.

Jaap Leusink

De heer Leusink heeft tijdens zijn 54-jarig lidmaatschap van OBK zich verdienstelijk gemaakt voor de activiteiten commissie  en organiseerde verlotingen voor het werven van fondsen voor het koor.