Aankomend evenement Oranje-concert in de Grote Kerk Elburg

Kersconcert OBK met Judith Sportel

Het Elburgs Mannenkoor “O.B.K.”(Oefening Baart Kunst) is de laatste weken druk aan het repeteren met het kerst repertoire voor dit jaar. Onder leiding van Peter Eilander verzorgt “O.B.K.” een geheel eigen kerstconcert in Elburg op maandag 23 december in de Grote kerk van Elburg. Daarnaast is het koor voornemens aan een 2-tal zangdiensten mee te werken.  
Op maandag 23 december biedt “O.B.K.” de Elburger bevolking een gratis kerstconcert aan. Dit concert wordt gegeven in de Grote Kerk van Elburg. “O.B.K.” heeft zich verzekerd van de medewerking van de landelijk bekende sopraan Judith Sportel. Verdere medewerking wordt verleend door Jaap Eilander (vleugel) en Johan van der Graaf(orgel). Naast de bekende kerstliederen zal het mannenkoor ook de “Deutsche Messe” van Franz Schubert ten gehore brengen. Zoals eerder vermeld is de toegang gratis, wel is er na afloop een collecte. De aanvang van het concert is 20.00 uur en de kerkdeuren gaan om 19.30 open.
Vóór de 23e december verleent  “O.B.K.” ook medewerking aan andere kerstdiensten. Op vrijdagavond 13 december a.s.  verleent het mannenkoor medewerking aan een zangdienst in de Christelijk Gereformeerde Sionskerk te Damwoude in Friesland.   
Maandag 16 december 2019 wordt de traditionele Kerstzangdienst gehouden in de Grote Kerk te Elburg. Medewerking wordt verleend door Elburgs Mannenkoor OBK, Hervormd Kerkkoor “Rafidim” en Muziekvereniging “Excelsior” uit Oostendorp. De meditatie wordt verzorgd door pastoraal medewerker J.D. Scherphof.
De dienst begint om 20.00 en de toegang is gratis, wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden.